سعیده مصافی

دکتری روانشناسی

کوتاه درباره من

کارشناسی روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دکترای روانشناسی سلامت
مدارک دانشگاهی

سوابق کاری

مدیرگروه روانشناسی

1398 تاکنون
دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان

مدرس دانشگاه

1398 تاکنون
دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان

موسس و مسول فنی مرکز مشاوره

1398 تاکنون
مرکز مشاوره و روانشناختی راهینو

دبیر کارگروه آموزش های مجازی انجمن استعدادهای برتر ایران

1397 تا کنون
دانشگاه مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

روانشناس و مشاور شرکت همراه اول تهران

مهر 1396 پروژه ی دو ماهه

روانشناس مصاحبه کننده آزمون استخدامی بانک مسکن

17 دی ماه قرارداد یکساله

همکاری با سازمانها و دانشگاه ها

مقالات من

دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹