پسر بیست و چهار ساله ای که دانشجو بود به طور فزاینده ای طی دو سال اخیر احساس می کرد که ازخود بیرون می شود او احساس میکرد بدنش مرده است و نمی توانست تعادلش را حفظ کند به همین دلیل اغلب با اسباب و اثاثیه برخورد می کرد احتمال این برخوردهای وی در حضور مردم بیشتر می شد به ویژه وقت هایی که بسیار نگران و مضطرب  بود  او اصلا احساس راحتی نمی کرد و افکارش تیره و تار بود. به طوری که خود را مدام درحال تزریق داروی بیهوش کننده جراحی آپاندیس می دید که تقریبا پنج سال پیش انجام داده بود.

 احساس ذهنی فقدان کنترل برایش مشکل ساز بود او برای مبارزه با آن به روانپزشکی مراجعه کرد و تحت درمان قرار گرفت زیرا نگران آن بود که ممکن است دیوانه شود. او برای مبارزه با بیماری اش سرش را تکان می داد و به خود میگفت "بسه دیگه!" این کار به مدت اندکی موجب شفاف شدن ذهنش و بازیابی موقت احساس تسلط بر خود می شد اما احساس مرده بودن و بیرون شدن از خودش دوباره به او دست می داد و به تدریج طی چند ساعت این تجربیات ناخوشایند ناپدید می شدند اما بیمار درباره دوباره بازگشتن حالت هایش بسیار نگران بود زیرا احساس میکرد رخداد این حالت ها هم از نظر فراوانی و هم مدت زمان رو به افزایش است که این افکارش را تیره تر میکرد گاهی اوقات این حالت ها هنگام رانندگی به وی دست می داد بنابراین او از رانندگی کردن به دلیل ترس از تصادف کناره گیری کرد علاوه بر این در روابط او با دیگران مشکلات زیادی پیش آمده بود مخصوصا در رابطه با همسرش که کار آنها درنهایت به جدایی و خیانت رسید. 

از آنجا که یکی از عموزاده هایش به دلیل بیماری روانی بستری شده بود  بیمار نگران این بود که سرنوشت مشابهی داشته باشد و خواهان اطمینان آفرینی از روان پزشک خود بود.

مسخ شخصیت


مسخ شخصیت به معنای احساس جدایی کردن از خود است در واقع به گونه ای به نظر می رسد که فرد از بیرون خویش فرایند های ذهنی یا بدن خود را تماشا می کند. این حالت ممکن است نشانه ی وجود انواع اختلال های روانی مانند اسکیزوفرنی، اختلال های اظطرابی، اختلال خلقی، شخصیت و شناختی باشد. 

مسخ شخصیت خفیف بدون اختلال در کارکردی، گاهی اوقات در جوانان رخ می دهد و به خودی خود به عنوان یک اختلال روانی تشخیص داده نمی شود، اما گاهی اوقات مانند موردی که مطرح شد نشانه های مسخ شخصیت بدون یک اختلال فراگیرتر رخ می دهند و به اندازه ای شدید و پایدار هستند که موجب ناراحتی می شوند.