آنچه در این مقاله خواهید خواند


انیاگرام چیست؟
نه تیپ شخصیتی در یک نگاه
سه مرکز هوش و ادراک
تیپ های انیاگرام بر اساس مراکز هوش و ادارک
بدن
قلب
سر
معرفی تیپ ها
تیپ ۱ اصالح گر ها
تیپ ۲ مددکار ها
تیپ ۳ موفقیت طلب ها
تیپ ۴ رمانتیک ها
تیپ ۵ کنجکاوها
تیپ ۶ شکاک و وفادارها
تیپ ۷ خوش باش ها
تیپ ۸ حامی ها
تیپ ۹ میانجی ها

انیاگرام چیست؟


انیاگرام Enneagram یک سبک روانشناختی – معنوی است که نُه گونه شخصیتی را برای انسانها تعریف می‌کند. این گونه‌ها همگی در یک مدل هندسی همانطور که در شکل دیده می شوند، نمایش داده می‌شوند.۹ گونه شخصیتی ایناگرام به سه دسته اصلی تفکر، غریزه و احساس که در واقع سه مرکز هوش و ادراک هستند، تقسیم می‌شوند.باید گفت ایناگرام ابزار کار آمدی برای درک ابعاد شخصیتی انسانهاست و بدیهی است شخصیت هر فرد بیانگر شیوه عملکرد اوست. هر یک از تیپ‌های نه‌گانه شخصیتی دارای نقاط ضعف و قوت مربوط به خود هستند و انسان‌ها می‌توانند با دانستن چنین مشخصاتی، به خودشناسی و ارتباط بهتر با اطرافیان دست یابند.
به طور خلاصه می توان گفت: انیاگرام
• ابزاری برای درک ابعاد شخصیتی است
• علاوه بر شناخت خصوصیات شخصیتی، روشهای موثری برای تحول فردی و گروهی در اختیار ما قرار می دهد
• نُه تیپ شخصیتی را برای انسان تعریف می کند.

می‌کند. این گونه‌ها همگی در یک مدل هندسی همانطور که در شکل دیده می شوند، نمایش داده می‌شوند.۹ گونه شخصیتی ایناگرام به سه دسته اصلی تفکر، غریزه و احساس که در واقع سه مرکز هوش و ادراک هستند، تقسیم می‌شوند.باید گفت ایناگرام ابزار کار آمدی برای درک ابعاد شخصیتی انسانهاست و بدیهی است شخصیت هر فرد بیانگر شیوه عملکرد اوست. هر یک از تیپ‌های نه‌گانه شخصیتی دارای نقاط ضعف و قوت مربوط به خود هستند و انسان‌ها می‌توانند با دانستن چنین مشخصاتی، به خودشناسی و ارتباط بهتر با اطرافیان دست یابند.
به طور خلاصه می توان گفت: انیاگرام
• ابزاری برای درک ابعاد شخصیتی است
• علاوه بر شناخت خصوصیات شخصیتی، روشهای موثری برای تحول فردی و گروهی در اختیار ما قرار می دهد
• نُه تیپ شخصیتی را برای انسان تعریف می کند.

شکل ۱-نه تیپ شخصیتی در انیاگرام

  نه تیپ شخصیتی در یک نگاه

  سه مرکز هوش و ادراک

  1. سر ذهن و تفکر
  2. قلب احساس
  3. بدن جسم، غریزه

  تیپ های انیاگرام بر اساس مراکز هوش و ادارک


بدن
تیپ ۸) حامی قوی، دستوردهنده، عمل گرا، به دنبال عدالت می تواند بیش از حد تاثیرگذار، افراط کننده و انگیزه دهنده باشد
تیپ ۹) میانجی صلح بان مدافع صلح ، آسان گیر، به دنبال توازن و راحتی ممکن است خودش را فراموش کند، از مناقشه و برخورد دوری کند، کله شق و سرسخت باشد
تیپ ۱) اصالحگر وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، بهبود گرا کمال گرا ، خوددار خودکنترل ممکن است منتقد و نکوهش کننده و بی میل باشد و خود را قضاوت کند قلب
قلب
تیپ ۲) مددکار مراقب، کمک کننده، گرم، رابطه مدار ممکن است مغرور، فضول و سخت گیر باشد
تیپ ۳) موفقیت طلب کوشا، کارامد، هدف گرا، تند راه می رود ممکن است به احساسات بی توجه باشد، بی صبر و حوصله باشد و تصویر محو
تیپ ۴) رومانتیک احساسات عمیق، قابل اعتماد، اشاره کننده اکسپرسو و هنری ممکن است نمایشی، بداخالق و اندیشناک در فکر فرورفته باشد سر.
سر
تیپ ۵ ) کنجکاو تحلیلی، مستقل، متفکر، محجوب ممکن است منع کننده، جدا طالب انزوا و بیش از حد خصوصی باشد
تیپ ۶ ) شکاک و وفادار قابل اعتماد، پرسش کننده، حالل مسئله؛ حسی ممکن است شکاک، اتهام زننده و ترسان باشد
تیپ ۷) خوش باش خوش بین، حادثه جو، به دنبال فرصت ها و لذت ممکن است از زحمت کشیدن اجتناب کند، غیرمتعهد باشد و در خدمت خودش باشد

معرفی تیپ ها


تیپ -۱ اصالح گر

اصالح گر و واعظ
اعتقاد دارند برای با ارزش بودن، باید بدون اشتباه بود.

شعار

من هر کاری را به روش درستش انجام می دهم.

نقاط قوت

راست گو، مسئولیت پذیر، وظیفه شناس، سخت کوش، قابل اعتماد، اهل عمل، متکی به خود.

چالش ها

زودرنج، خشک، قضاوت کننده، ناسازگار، بیش از حد منتقد


برقراری ارتباط موثر با تیپ ۱

تمرین آگاهی

برخی یک های معروف

کنفوسیوس، افالطون، صالح الدین ایوبی، ژاندارک، توماس مور، پاپ ژان پل دوم، مارگارت تاچر، پرنس چارلز، کیت میدلتون، جیمی کارتر، میشل اوباما، ال گور ماهاتما گاندی نلسون ماندلا

تیپ ۲ مددکار ها


دوها اعتقاد دارند برای دوست داشته شدن باید زیاد به دیگران کمک کنند، بنابراین آنان مراقب، کمک کننده، حامی

و رابطه گرا بوده و ممکن است مغرور، فضول و سخت گیر نیز باشند


شعار

من باید به دیگران کمک کنم .

نقاط قوت

با توجه، کمک کننده، بخشنده، حساس به احساس دیگران، حمایت کننده.

چالش ها

فضول، وابسته به تایید دیگران، مددکار.

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۲

تمرین آگاهی

برخی دوهای معروف

پاپ ژان بیست و سوم، آنا النور روزولت، نانسی ریگان، مونیکا لوینسکی، ریچاد سیمونز، لوچیانو پاواراتی، لیونل ریچی، بری مانیلو، دالی پارتون، جاش گروبان جری لوییس مادر ترزا. 

تیپ ۳ موفقیت طلب ها

اعتقاد دارند باید موفق شوند تا دوست داشته شوند بنابراین پرتلاش، سریع، کارآمد و هدف گرا هستند.


شعار

من به موفقیت نیاز دارم

نقاط قوت

مشتاق، عمل گرا، حالل مشکل، موفق، کارامد، اهل عمل و رقابت کننده.

چالش ها

تصویرمحور، کاربیش از حد، بی صیر، رقابتی، بی توجه به احساسات

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۳

تمرین آگاهی

برخی سه های مشهور

اگوستوس سزار، بیل کلینتون، تونی بلر، پرنس ویلیام، کاندولیزا رایس، آرنولد شوارتزنگر، مایکل جردن، النس آرمسترانگ، لیدی گاگا، ویل اسمیت محمدعلی کِلِی و تام کروز.

تیپ ۴ رمانتیک ها

رمانتیک ها اعتقاد دارند می توان عشق گمشده یا فرصت ازدست رفته را با پیدا کردن عشق و موقعیتی بی همتا، ویژه و عملی دوباره به دست آورد. بنابراین، آنها خیلی آرمان گرا، احساساتی، هم دلانه و قابل اعتماد هستند.

شعار

من منحصر به فرد هستم.

نقاط قوت

خالق، همدل، آرمان گرا، دلسوز، توانایی درک عمق احساسات

چالش ها

دمدمی مزاج اخمو ، گوشه گیر، درخودفرورفته، بیش از حدحساس، سخت گیر، ناراضی از شرایط

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۴

تمرین آگاهی

برخی چهارهای مشهور

مولوی، ادگار آلن پو، یوکیو میشیما، آنجیلینا جولی، باب دیلن، جانی دپ، یوسف اسالم، کریس آنجل، ویرجینیل وولف، لئونارد کوهن مارلون براندو نیکلاس کیج.

تیپ ۵ کنجکاوها


کنجکاوها اعتقاد دارند که باید در دنیایی که زیاد دستور می دهد و کم می بخشد از خود محافظت کنند. بنابراین، آنان به دنبال خودکفایی هستند، دستوردهنده نیستند، تحلیل گر، متفکر و محجوب هستند

شعار

من نیاز دارم دنیا را بشناسم.

نقاط قوت


علمی، باهوش، متفکر، متکی به خود، قابل اعتماد، قابل احترام، آرامش در بحران

چالش ها

جدا از دنیا و دیگران، گوشه گیر، بیش از حد فکری، منع کننده

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۵

تمرین آگاهی

برخی پنج های معروف

گوتاما بودا، استیفن هاوکینگ، وینسنت فن گوگ، سالوادور دالی، امیلی دیکینسون، آگاتا کریستی، آلفرد هیچکاک، دیوید لینچ، بابی فیشر، آسانژ آلبرت انیشتین فردیش نیچه.

تیپ ۶ شکاک و وفادارها

شکاک و وفادار اعتقاد دارد که شما باید امنیت و اطمینان را در دنیایی خطرناک که نمی توانید به آن اطمینان کنید، بدست آورید. بنابراین، شش ها بصری، کنجکاو، قابل اعتماد، دوستانه و حلال مشکالت خوبی هستند و در عین حال شکاک و هراسان نیز می باشند.

شعار

من مهربان و دیرباور هستم .

نقاط قوت

حساس و باهوش، وفادار، گرم و صمیمی، شوخ، شجاع، تفکر استراتژیک

چالش ها

دلواپس، بیش از حد مراقب، بدبین، مخالف، تخیل بیش از حدفعال

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۶

تمرین آگاهی

برخی شش های معروف

کریشنا مورتی، مارک تواین، زیگموند فروید، ریچارد نیکسون، رابرت اف کندی، مالکوم ایکس، مایک تایسون، امینم، اولیور استون، مایکل مور، بن افلک رابرت دِ نیرو وودی آلن.


تیپ ۷ خوش باش ها

خوش باش ها اعتقاد دارند که باید خوش بین بود و برای داشتن یک زندگی خوب، از همه امکانات استفاده کرد. به دنبال گزینه های لذت بخش بوده و خوش بین و ماجراجو هستند.

شعار

من شاد هستم و آماده تجربه کردن چیزهای جدید

نقاط قوت

ماجراجو، بازیگوش، تخیلی، پرانرژی، خوش بین و تفکر سریع

چالش ها

پراکنده، غیرمتعهد، بی صبر، غیرواقعی

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۷

تمرین آگاهی تیپ ۷ خوش باش

برخی هفت های معروف

موتزارت، توماس جفرسون، بنیامین فرانکلین، امیلی ارهارت، جان اف کندی، جو بایدن، سارا پالین، سیلویو برلوسکونی، ریچارد برنسن، تد ترن، لئوناردو دیکاپریو گالیله بِرَد پیت

تیپ ۸ حامی ها

تیپ حامی اعتقاد دارد که شما باید قوی و قدرتمند باشید تا بتوانید از خود در این دنیای خشن مراقبت کنید. بنابراین، حامی ها به دنبال عدالت بوده و رک و صریح و قوی و عمل گرا هستند و می توانند بیش از حد تاثیرگذار و انگیزه دهنده باشند.

شعار


من باید قوی باشم.

نقاط قوت

شجاعت، قدرت، جوانمردی، صداقت، مصمم بودن، بخشش، محافظت از دیگران

چالش ها

افراط، خشم، ریاست، شهوانی بودن، ترس از آسیب پذیری

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۸

تمرین آگاهی

برخی هشت های معروف

ریچارد واگنر، فیدل کاسترو، میخاییل گورباچف، سناتور جان مک کین، پابلو پیکاسو، ارنست همینگوی، تونی موریسون، جیمز براون، پائول نیومن وینستون چرچیل صدام حسین.

تیپ ۹ میانجی ها

انسان های تیپ ۹ اعتقاد دارند برای باارزش بودن و دوست داشته شدن باید همرنگ جماعت شد. بنابراین، آنها به دنبال توازن بوده و پذیرا، مهربان، آسان گیر، راحت و پایدار هستند. ممکن است خود را فراموش کرده و از برخورد دوری کنند و کله شق باشند.

شعار

من در آرامش هستم.

نقاط قوت

میانجیگری عالی، مراقبت، حمایت، تطابق، پایداری ثبات قدم ، هنر گوش دادن، قضاوت نکردن

چالش ها

دمدمی، فراموش کردن خود، بی اراده، دوری از درگیری

چگونگی برقراری ارتباط موثر با تیپ ۹

تمرین آگاهی

برخی نُه های معروف

ملکه الیزابت دوم، نورمن راک ول، آبراهام لینکلن، دوایت دی آیزنهاور، جرالد فورد، رونالد ریگان، جان اف کندی، ژنرال کالین پاول، کارل یونگ، کارل راجرز، والت دیزنی، تونی بنت، مورگان فریمن سوفیا لورن جرج دبلیو بوش