آخرین رویدادها

دوره آموزشی شخصیت شناسی انیاگرام

ابزارها و آزمونهای بسیاری وجود دارد که به کمک آنها میتوان نوع شخصیت افراد را شناسایی کرد. از جمله مکاتبی که در مورد شخصیت به بحث پرداخته، مکتب انیاگرام است. طبقه بندی شخصیتی انیاگرام کاربرد جهانی دارد. نکته ای که در مورد این مکتب حائز اهمیت است گستردگی کاربرد آن است چرا که پس ازآشنایی با آن می توان شخصیت خود را بهتر شناخت، به علل رفتارهای خود در موقعیت هـای مختلف پی برد، همچنین شناخت بهتری نسبت به اطرافیان خود به دست آورد. شخصیت شناسی انیاگرام به معرفی نه تیپ شخصیتی می پردازد که هر کدام از این ۹ تیپ شخصیتی انگیزه ها و نیازهای خاص خود را دارند. با شناخت تیپ شخصیتی افراد می توان گفت که آنها جهان را چگونه می بینند و چه معیارها و ارزش هایی را در نظر دارند. انیاگرام به ما نقشه ای می دهد تا بتوانیم رفتارهای دیگران را پیش بینی کنیم.

بیان مساله

اغلب سازمان ها در حوزه مدیریت منابع انسانی با این مشکل مواجه اند که چون کارکنان در نقش های سازمانی مناسبی قرار نگرفته اند، بازدهی کار پایین است و یا چون مدیران نمی دانند خارج از چارچوب قوانین سلسله مراتبی سازمان چگونه باید با همکاران شان (زیر دست یا مافوق) ارتباط برقرار نمایند، نمی توانند در راستای تحقق آرمان سازمانی از منابع انسانی موجود به خوبی سود ببرند. با استفاده از ابزار انیاگرام می توان علاوه بر تعیین نقش مناسب تر برای هر فرد در سازمان، با شناخت کلی از روحیات و ویژگی های شخصیتی آنها، ارتباط موثرتری با آنها برقرار نمود، صحت و سقم گزارش دهی کارکنان را تشخیص داد، هزینه های ایجاد سیستم انگیزشی و نیز پاداش دهی را کاهش داد، و در نهایت اثربخشی سازمان را بالا برد. امروزه برخی از سازمان ها از انیاگرام در برقراری ارتباط موثر و افزایش بازدهی مجموعه خود استفاده می کنند. با توجه به اثربخشی رویکرد انیاگرام، برگزاری دوره آموزشی شخصیت شناسی به سازمانها وارگانها پیشنهاد می شود.

مقدمه

 

اهداف دوره آموزشی:

*آشنایی با رویکرد انیاگرام و کاربرد آن

*شناخت 9 تیپ شخصیتی انیاگرام*تحلیل تیپهای شخصیتی انیاگرام

*آموزش برقراری ارتباط مؤثر با هر تیپ شخصیتی

*چگونگی رفتار هر تیپ شخصیتی در سازمان (در نقش کارمند و در نقش مدیر)

*مشاغل و پستهایی مناسب هر تیپ شخصیتی

*آزمون تشخیص شخصیت اینیاگرام (RHETI) : افراد با پاسخ دادن به ۱۴۴ پرسش بتوانند تیپ شخصیتی خود را پیدا کنند.

با آرزوی توفیق مصافی

مدت دوره آموزشی:

طول دوره آموزشی انیاگرام 6 ساعت می باشد.

جهت ثبت نام در دوره و یا مشاهده جزئیات روی عکس کلیک کنید

دنبال تغییر هستید

هر موفقیت بزرگی با همین قدم اول شروع می شود
s_masafi@yahoo.com
۰۲۱-۴۴۹۵۲۸۷۹